Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

romanticism


oil on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: