Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Αποσύνθεση

oil on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: