Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Bright ideas I + II

Dimensions : 0,60 x 0,44 cm
Dimensions : 0,38 x 0,46 cm
Media : acrylic and metallic colours on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: