Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Toxic fish


Dimensions: 0.70 x 0.70 cm - 27'' x 27''

Media : metallic colours on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: