Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Free human mind I

Metallic on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: