Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Mental making up I

Metallic on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια: